På Elmebo er der plads til 10 personer over 18 år, med betydelig nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne. Fælles for dem er det, at de ønsker at bo i et kristent miljø.

Beboergruppen er bredt sammensat fra at være personligt selvhjulpne på en del områder og middel eller stærkt omsorgskrævende, til at være personligt selvhjulpne på ganske få områder og stærkt omsorgskrævende.

En del af vores beboere har følgehandicaps, hvilket over tid har givet os stor erfaring og specialviden på en række områder. Det gælder særligt:

 • Autisme
 • Downs Syndrom
 • Sturge Weber
 • Cerebral Parese
 • Kognitive vanskeligheder.
 • Epilepsi
 • Sen hjerneskade
 • Svag korttidshukommelsen
 • Diabetes
 • Dysfasi

Et meningsfyldt liv er en menneskeret!

Alle mennesker har ret til et meningsfyldt liv, og det gælder selvfølgelig også vores beboere. Vi har en række overordnede målsætninger for vores beboergruppe, som vi arbejder på at tilpasse individuelt til hver enkelt beboer – for at øge deres livskvalitet og trivsel! Vi ønsker:

 • At skabe en velbeskrevet og struktureret hverdag for den enkelte
 • At udvikle beboernes individuelle færdigheder og selvstændighed, med respekt for den enkelte
 • At inddrage den enkelte, tilpasset beboerens niveau og rummelighed overfor specielle ønsker
 • At skabe socialt samvær, der gør, at den enkelte oplever sig som en del af et fællesskab
 • At skabe et godt og tæt samarbejde med forældre/ pårørende
 • At finde meningsfyldt beskæftigelse tilpasset den enkelte
 • At skabe/bakke op om eksterne oplevelser: ferieture, lejre, fester, udflugter, festivals osv.