Det er altid en stor glæde, når dagen oprinder, hvor en ny beboer skal flytte ind på Elmebo. Det er spændende for dem, der i forvejen bor på Elmebo og for dem, der arbejder her, men ikke mindst for den nye beboer og for vedkommendes pårørende. Det er begyndelsen på noget helt nyt, og vi sætter alle sejl ind på, at det må blive en så god oplevelse, som overhovedet muligt. Netop derfor lægger vi stor vægt på at gøre vores forarbejde meget grundigt i visitationsfasen, og forud for selve visitationen vil der altid være:

  • Dels et (eller flere) for-besøg
  • Dels en ansøgning fra pågældende

Herefter indhentes alle relevante papirer, og vi prøver at få så godt og bredt et kendskab til ansøgeren som muligt. For at undgå en fejl-visitering, forsøger vi at komme omkring alle relevante overvejelser og undersøger blandt andet:

  • Hvad er baggrunden for ansøgningen?
  • Passer ansøgeren ind i vores målgruppe?
  • Hvilke handicaps (psykiske og fysiske) har ansøgeren?
  • Vil vi kunne magte opgaven?
  • Vil ansøgeren have glæde af det sociale miljø på Elmebo
  • Vil ansøgeren have glæde af det pædagogiske miljø på Elmebo?
  • Vil ansøgeren passe ind i den øvrige beboer-gruppe?

Her ud over besøger ansøgeren os på Elmebo op til flere gange, og i nogle tilfælde kan det være relevant med et aflastningsophold på Elmebo, før der bliver truffet en endelig beslutning om indflytning. Lige sådan er det ofte en god idé, at ansøgeren får besøg af en eller flere fra Elmebo i hans/ hendes nuværende hjemmiljø og/eller dagtilbud.

I forbindelse med indflytning er det afgørende for os, at der altid kun vil være tale om én indflytning af gangen, for at give rum og plads for den enkelte og for at kunne tage hensyn i integrationen. Det vil altid være lederparret, der er primærpersoner omkring indflytningen.