Elmebo er ikke først og fremmest en institution. Det er et rigtigt hjem! Et hjem, hvor man kan være den, man er. Hvor man kan slappe af og hvor man kan lave aktiviteter. Hvor man kan hygge sig, og hvor man kan holde fest. Hvor man kan være sammen med sine venner, og hvor man kan være sig selv. Elmebo er det hjem, beboerne tager på besøg fra, og det er her, de kommer hjem igen efter endt besøg.

Det er helt afgørende, at alle der kommer i huset træder ind i huset med den respekt: Elmebo er beboernes hjem! Det er ‒ og har fra start været ‒ målsætningen at føre denne hjem-tanke ud i alt; visitationer, indretning, personaleansættelser, døgnrytme og hele det pædagogiske arbejde.

Fællesskab

Et hjem er også et fællesskab; noget, vi er fælles om. Vi har nogle fælles spilleregler. Fælles traditioner. Fælles oplevelser. Vi tager del i hinandens glæder og sorger.

Ingen af beboerne i Bofællesskabet Elmebo kendte hinanden i forvejen, da de flyttede ind, derfor er der arbejdet meget med socialisering, så den enkelte, på sine egne præmisser, kan være en del af fællesskabet. På den måde er Elmebo på én gang 1 hjem og 10 hjem.

Privatliv

Her skal være plads til privatliv. Vi prøver at lære den enkelte beboer nogle sociale spilleregler, der gælder både når man går på besøg hos hinanden ‒ hvordan man bedst omgås hinanden ‒ hvordan man selv kan have et privatliv og respektere andres.

Forpligtelse

Forpligtelse er også en del af det at bo sammen, og hver beboer har derfor en dag, hvor de deltager i madlavningen og en anden dag, hvor de vasker op. Derudover har beboerne opgaver som for eksempel: tømme opvaskemaskine, dække bord, lægge tøj sammen, lave müsli, bage boller, vande blomsterkummer, slå græs, rengøre bussen, aflevere affald på genbrugspladsen osv. Alt sammen til stor glæde. Det skaber en følelse af værdi at kunne bidrage!

Kristent hjem

At det også er et kristent hjem mærkes på omgangstonen og er synligt i forbindelse med bordbøn, andagt og fællessang. Beboerne kommer der ud over i Filadelfias Kirke, hvor de fleste deltager i gudstjeneste og kirkefrokost, og hvor de, af den øvrige menighed, opleves som en naturlig del af fællesskabet.

De fleste beboere er opvokset i et kristent hjem og har stor glæde af fortsat at bo i et kristent miljø. Med mennesker omkring sig, der forstår dem, og som de kan dele deres tro med.