Høj pædagogisk faglighed

Grundlag

I det pædagogiske arbejde på Elmebo lægges der vægt på, at beboerne er en aktiv del af deres eget liv uanset hjerneskade eller handicap. Livet skal have farver; der skal være forskel på arbejde og fritid, hverdage og helligdage, dagligdag og fest.

Udgangspunktet for alt vores pædagogiske arbejde er, at vi som personale skal ville den enkelte, og kende ham eller hende så godt, at vi kan kompensere der, hvor der er brug for det – og når der er brug for det. Til dette formål har vi en række redskaber.

Personalemøder

Vores ugentlige møde, hvor alle medarbejdere er med. Disse møder er omdrejningspunktet i hele vores pædagogiske arbejde, da der her foregår orientering og refleksion, vidensdeling og aktuel undervisning.

Registrering og evaluering

Vi arbejder med målsætninger for hver beboer, og observerer, registrer og evaluerer derfor også løbende på, hvorvidt og hvordan vi når vores mål.

Kontaktpersoner

Hver beboer har en kontaktperson, som beboeren indirekte selv vælger. Der gøres nemlig et stort arbejde for at finde det rigtige match. Kontaktpersonen har det primære ansvar for beboerens trivsel og sundhed og er er beboerens talsperson over for kollegaer og andre.

Handleplan

Der er udarbejdet handleplan for hver beboer, hvor formålet er at få et retvisende billede af beboerens funktionsniveau, ressourcer, udviklingsmuligheder, problemer og behov. Med det som udgangspunkt formuleres mål og delmål.

Faggrupper

Vi har nedsat faste faggrupper (autisme-gruppe, kognitiv-gruppe mfl.), som har til opgave at holde sig ajour med ny viden på området og har ansvar for vidensdeling, supervision og faglig sparring.