Det er meget vigtigt for os at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores beboeres pårørende, og vi vægter højt at møde den enkelte familie med tillid! Det er afgørende, at de pårørende oplever, at vi har stor respekt for deres historie, traditioner, følelser og for den kærlighed de har til deres barn samt for den viden og erfaring, de har med sig.

Respekt er afgørende!

Det betyder ikke, at der aldrig er ting, vi ser forskelligt på, men ligesom i forhold til vores beboere, må vi hele tiden huske på, at det er os, der er på arbejde; vi tager hjem, når vi har fri eller har i yderste konsekvens mulighed for at søge andet arbejde. For beboere og pårørende handler det om deres liv og deres følelser. Ingen af delene kan de hverken holde fri eller tage hjem fra. Både beboere og pårørende har krav på at blive mødt med tillid og respekt!

Kontakt

For de pårørende er deres nærmeste samarbejdspartner beboerens kontaktpersoner, men pårørende er også altid velkomne til at henvende sig til lederparret med spørgsmål, ligesom eventuelle klager så vidt muligt også går direkte til lederparret.