Pædagogisk arbejde

Kognitive udfordringer

Fælles for vores beboere er deres kognitive problematikker, hvilket har medført, at vi arbejder meget med struktur ( = system i tingene) og tydelighed. I indretningen er der taget hensyn til beboernes behov for faste pladser, hverdagen er struktureret og så vidt muligt kontinuerlig og der laves ikke ændringer uden grundige overvejelser og brug af visuelle hjælpemidler. Der gives valgmuligheder, men der tages højde for, i hvor stort et omfang den enkelte kan magte at vælge.

Redskaber

For at få struktur på sin dag har de fleste beboere en kalender, med et kalenderblad for hver dag og med plads til fotos ved siden af. Kalenderen har en individuel opbygning, med tekst og/eller tegninger, der tilgodeser den enkeltes behov. Kalenderen giver struktur og forudsigelighed, og den fastholder oplevelser via fotos. Kalenderen hjælper også vores beboere med at kommunikere med deres omverden, da de ved hjælp af den har langt nemmere ved både at huske og formidle deres oplevelser og deres planer.

Et typisk følgehandicap for mange med funktionsnedsættelser, er kommunikationsproblemer. Som kompensation har vi på Elmebo gode erfaringer med en række visuelle pædagogiske hjælpemidler bygget op omkring piktogrammer, tegninger og fotos.