Elmebo er en del af Kristelig Handicapforening (KH), som har bofællesskaber spredt ud over Danmark. I løbet af året er der forskellige arrangementer, som KH står for, hvor vi mødes med beboerne fra de andre hjem.

Der ud over arrangerer KH kurser og temadage med relevante temaer for både beboere, pårørende og medarbejdere på bofællesskaberne. Læs mere om KH på deres hjemmeside.

Kristelig Handicapforening har tre overordnede formål:

  • At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
  • At arbejde for at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede
  • At varetage de handicappedes sag generelt