Vores personalegruppe er sammensat af mennesker med forskellige faglige og menneskelige kompetencer, evner og erfaringer, som alle bidrager til at tilgodese den enkelte beboers behov.

I valg af personale lægger vi vægt på:

at personen formår at involvere sig i den enkelte beboers behov på en professionel og engageret måde, og at hjælpen ydes i respekt for den enkelte beboers integritet.

at personen lever og agerer i overensstemmelse med vores værdier og grundlag.

vi arbejder konstant med kompetenceudvikling i vores medarbejdergruppe, så vi hele tiden er klædt på til de opgaver og krav, der opstår eller møder os.

Vores målsætning som personale er, at vi:

 • involverer os på beboernes niveau
 • har psykisk overskud
 • har respekt for, at vi er på arbejde i beboernes hjem
 • har villighed til:
  • faglig udvikling og uddannelse
  • at arbejde i et tværfagligt team
 • er ydmyge; at vi tør indrømme, at vi ikke er ‘over-mennesker’
 • arbejder efter princippet: ‘Fælles mål giver fælles handling’
 • har en humoristisk sans
 • har en kreativ tankegang
 • arbejder