Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som det findes i Bibelen.

Det betyder, at alle mennesker er skabt af Gud, og at alle mennesker er værdifulde og har krav på værdighed og respekt uanset handicap, udseende, race, religion osv. Derudover indebærer det også, at mennesket er skabt til at leve i fællesskab og med ansvar over for andre mennesker og det øvrige skaberværk. Det er vores ønske at møde hinanden på den måde – og at lære vores beboere at møde hinanden på den måde.

Vores arbejde er derfor også båret af en omsorg for hele mennesket:

  • Vi ønsker at møde beboernes åndelige behov, hvilket vil sige, at vi må drøfte eksistentielle spørgsmål om livets mening mm. med dem.
  • Vi ønsker at møde beboernes sjælelige behov, hvilket vil sige, at vi må forholde os til deres følelser og deres mellem-menneskelige forhold, ligesom de efter bedste evne skal lære at sig selv og andre at kende.
  • Vi ønsker at møde beboernes legemlige behov, hvilket vil sige, at vi må forholde os til deres kroppe og deres fysiske behov.